Video

Reac­ties

Ik heb met groot genoe­gen gekeken naar de clip. Toch weer een bij­zon­dere ervar­ing om iets over je groot­vader te horen.

In de clip is een licht­cirkeltje gemaakt om een hoofd dat van (Evert) Willem Boomsma zou zijn. Een per­soon verder naar rechts is echter Willem Boomsma.
Ook leuk om een film­pje te zien van de voetbalwedstrijd.

Dieneke Schoe­mans

klei­dochter van Rein­der Boomsma

Spon­sor van deze clip is Hans Duin Tek­sten, Schagen.