De snelle groei van Scha­gen in de laat­ste decennia.

Spon­sor van deze clip is GeO Archi­tecten B.V., Scha­gen & Buitenge­woon Scha­gen B.V., Schagen.