De in de wijde omtrek beroemde jaar­lijkse ‚Paasvee’.

Voor deze clip wordt nog een spon­sor gezocht, zie Adopteer een clip.

Scha­ge­naar, hoof­dredac­teur Don­ald Duck, ook bek­end als ‚burge­meester van Duckstad’.

Spon­sor van deze clip is Emogy, mar­ket­ing– en reclame­bu­reau voor B2B en tech­niek, Heerhugowaard.

De snelle groei van Scha­gen in de laat­ste decennia.

Spon­sor van deze clip is GeO Archi­tecten B.V., Scha­gen & Buitenge­woon Scha­gen B.V., Schagen.

Zeer bek­end archi­tect van uit­zon­der­lijke huizen en bio­scopen in Schagen.

Spon­sor van deze clip is Zwaan & Schouten Garantiemake­laars, Schagen.

Beroemde klokken­maker uit Schagen.

Voor deze clip wordt nog een spon­sor gezocht, zie Adopteer een clip.