Scha­ge­naar, hoof­dredac­teur Don­ald Duck, ook bek­end als ‚burge­meester van Duckstad’.

Spon­sor van deze clip is Emogy, mar­ket­ing– en reclame­bu­reau voor B2B en tech­niek, Heerhugowaard.