Artikel

Onder de tab Bron­nen vind je het voor­lop­ige resul­taat van het onder­zoek naar de fam­i­lie Stöve.

Deze artike­len zijn beschik­baar gesteld door de His­torische Verenig­ing De Zijpe.

Stoeve H.G Stoeve H.B Stoeve J.H

Reac­ties