Filters

Het ontstaan
Anno 1415 kreeg Schagen stadrechten. In 2015 werd het 600-jarig bestaan gevierd. Dit feest en de toenemende belangstelling voor de lokale geschiedenis leidden tot een initiatief. Als blijvende bijdrage aan de feestelijkheden introduceerde Meesterlijk Schagen www.geheugenvanschagen.nl. Vanaf de start heeft Meesterlijk Schagen de website bijgehouden en aangevuld. Daarbij is dankbaar gebruikt gemaakt van publicaties en beeldmateriaal van de Historische Vereniging Schagen e.o.

 

Geschiedenis - vervelend en slaapverwekkend?
Integendeel! Het Geheugen van Schagen brengt de geschiedenis van onze stad tot leven. In woord, beeld, geluid en korte filmpjes. Je vindt een keur aan artikelen die steeds een ander facet van de geschiedenis van Schagen belichten.  Laat je verrassen en ervaar hoe interessant de geschiedenis van onze kleine stad eigenlijk is. Hoewel.... zo klein is Schagen niet meer. Ook onze omgeving en de voormalige gemeenten die nu deel uitmaken van Schagen, krijgen de nodige aandacht in het geheugen. Er is plaats genoeg.

 

Heb je enige kennis van historie? Duik in de geschiedenis! Schrijf mee! Help mee om het geheugen te laten groeien, bloeien en boeien. Zij die na ons komen zullen er blij mee zijn.

 

Een logisch gevolg
De Historische Vereniging Schagen e.o. is al vanaf de introductie intensief betrokken bij de invulling van de website. In de vele jaren van haar bestaan bouwde de vereniging een enorm potentieel aan kennis op. Haar leden hebben de nodige ervaring met historisch onderzoek en de publicatie van het resultaat. Daarom hebben Meesterlijk Schagen en de Historische Vereniging Schagen e.o. een logische stap gezet. Per 1 januari 2022 is het beheer van de website overgedragen aan de Historische Vereniging Schagen e.o. Zo krijgt de vereniging de mogelijkheid om haar doelstellingen nog breder uit te dragen. Net als bij Wikipedia krijg je toegang tot een zich steeds uitbreidende en vernieuwende bron van historische kennis. Een toegang zonder drempels, die je met je PC of mobiel altijd en overal kunt raadplegen. Het zou mooi zijn als daarmee de belangstelling voor het verleden gaat groeien en door de jeugd wordt opgepakt.

 

Peter Hoogerdijk, voorzitter St. Meesterlijk Schagen

 

Tijdens zijn gedwongen verblijf in Duitsland in de oorlogsjaren heeft de bekende Schagenees Jan Buisman (1911-1994) zijn ervaringen in dagboekvorm vastgelegd. Omdat Buisman een bekende artiest was mocht hij in Duitsland optredens verzorgen voor de daar ingezette dwangarbeiders. De aantekeningen die hij maakte van wat hij zelf "een drie maands tournee door Duitschland" noemde zijn na het overlijden van Jan in bezit gekomen diens zoon Jan Buisman (uit 1938). Deze heeft ze zorgvuldig bewaard, maar is er nooit toe gekomen ze te lezen. Vormden het lastige handschrift en de lange zinnen een barrière of deinsde hij ervoor terug om kennis te nemen van wat zijn vader was overkomen? Hoe dan ook, het dagboek bleef ongelezen en het bestaan ervan bleef onbekend. Totdat Jan het in een gesprek met Harry Kooij over zijn vader ter sprake bracht. Harry zag het belang ervan in een bood aan het dagboek te bewerken en tot een leesbaar verhaal om te smeden. Vanaf vandaag is het resultaat te zien in het Geheugen van Schagen.
De link naar het dagboek is: https://www.geheugenvanschagen.nl/inhoud/1900-2000/371-oorlogsdagboek-van-jan-buisman-jr-1911.html

 

Vandaag bereikte ons het droevige bericht van het overlijden van Peter Groenveld. Met zijn vele bijdragen, die door hun lengte en leesbaarheid zo uitermate geschikt waren als webpublicatie, is Peter hofleverancier van het Geheugen van Schagen.
In hem verliest Schagen een uitstekende verhalenverteller en zijn bijdragen aan het Geheugen zullen node gemist worden.

 

Sjaak Euser, jarenlang bevriend met Peter, gedenkt hem in een bericht op Facebook dat in een nieuwsbericht op de website van Noordkop Centraal is overgenomen. Met het volgende In memoriam wil het Geheugen van Schagen Peter gedenken.   

 

 

In memoriam Peter Groenveld

 

peter groenveldPeter was vanaf het eerste begin betrokken bij het Geheugen van Schagen. In het Geheugen staan veel artikelen van zijn hand. Toegankelijke artikelen, gebaseerd op een gedegen historisch onderzoek.
Je kon bij Peter altijd terecht met vragen over de historie van Schagen. Zijn antwoorden overtroffen maar al te vaak je verwachtingen.

 

Nog maar een paar maanden geleden vroeg ik Peter om hulp bij mijn onderzoek naar de achtergronden van de familie van Levi Velleman uit Schagen, de opa van Selma van de Parre, de
schrijfster van “Mijn naam is Selma”. 
Peter berichtte mij “Ik heb griep en moet even rustig aan doen. Volgende keer ben ik graag weer tot je dienst”. Het heeft helaas anders moeten zijn.

 

Rust zacht Peter. Bedankt voor de fijne samenwerking.

 

Peter Hoogerdijk

 

  

 

Uit de reeks West-Friesland - Toen en Nu  zijn de volgende artikelen die relevant zijn voor Schagen en omgeving toegankelijk gemaakt via het Geheugen van Schagen:  Het graf van Dirck Rem­brandtsz van Nierop, De Molen­straat in Scha­gen, Terp Aven­dorp bij Scha­gen, Tolk­erdijk in Scha­gen, Tweemaal Christof­fel in Scha­gen, Pape­gaais­chi­eten op kerk­plein Sint Maarten, De Markt in Scha­gen en Kolhorn: oude haven in het binnenland.

 

Elk van deze artikelen geeft via een hyperlink toegang tot het volledige artikel op de website van het Westfries Genootschap.

 

Al eerder zijn in het Geheugen de artikelen Gert Pater, Hotel Igesz en Kanaal Schagen-Kolhorn opgenomen, eveneens met links naar artikelen op de site van het Westfries Genootschap. Daarnaast  bevatten de artikelen Vreeburg en Bunkers in Schagen een verwijzing naar artikelen van het Westfries genootschap. Aan de vooravond van het herdenkingsjaar "75 Jaar Bevrijding" hebben wij van Peter Sasburg toestemming gekregen het boek Arts in verzet van Rein Posthuma integraal in het Geheugen van Schagen te plaatsen. Het boek over het leven van Rein Posthuma, arts-assistent in Warmenhuizen en actief in het verzet, is in 2010 verschenen bij Uitgeverij Peter Sasburg in Midwoud. Voor de inhoud van het boek zie: "Arts in verzet"

omslag posthuma

Het boek Mooi Schagen - een wandeling door het Schagen van toen - van de auteur Harry Kooij is vanaf 19 mei integraal in het Geheugen van Schagen opgenomen. Onder Artikelen is een artikel Mooi Schagen opgenomen dat een korte beschrijving van het boek met enkele foto's laat zien.  Door onderaan in het artikel op de omslag van het boek te klikken wordt het pdf-bestand van het boek geopend. De directe link naar het artikel is https://www.geheugenvanschagen.nl/inhoud/1900-2000/220-schagen-van-toen.html

 

"Op klompen door Schagen  Deel 1 en Deel 3" zijn de eerste twee delen uit een serie boeken van Jan Buisman, die - met toestemming van de familie Buisman - in het Geheugen van Schagen zijn geplaatst. Ook Buismans boeken "Ouwe koeien uit slot halen" hebben hun weg naar het Geheugen gevonden.     

 

Over de auteur:

Jan Buisman (1911-1994) mag zonder meer een bekende en rasechte Schagenaar worden genoemd. Hij begon als voordrachts-kunstenaar. Op zijn zestiende jaar stond hij al op de planken, eerst bij feestjes en op de Schager kermis. Later met zijn eigen revue en cabaret. Na de oorlog reisde hij met de revue “Maartje en Jan Buisman” door het hele land. Hij was een regelmatige gast in radioprogramma’s zoals “De Klok Heit Negen” en “De Bonte Dinsdagavondtrein”. Tussendoor werkte hij bij zijn vader en later als zelfstandig ondernemer in het tuincentrum dat zijn naam droeg. 

 

In december 2018, vlak voor de feestdagen, werden wij aangenaam verrast door een boek over de Schager messen en hun makers. Het boek is een uitgave van de Historische Vereniging Schagen e.o. en is het eerste deel van een Historische Reeks. We kunnen dus nog meer werken over de rijke historie van Schagen verwachten.Het boek heeft als titel gekregen “Geene Haken als Bootshaak te slaan” en verwijst daarmee naar het veelal door de Schager messenmakers gebezigde meesterteken. De Schager messen stonden vanaf de zeventiende eeuw tot ver in de negentiende eeuw bekend om hun onovertroffen kwaliteit.

 

De Schager historicus Fred Timmer schetst een voortreffelijk beeld van de opkomst, bloei en jammerlijke teloorgang van de Schager messenmakernijverheid.

Het boek is verkrijgbaar bij Boekhandel Plukker in Schagen.

Er is een reactie ontvangen op het artikel Heren en Vrouwen van Schagen 2 (zie onder tabblad Reacties).

Een nieuw project van Meesterlijk Schagen: “Deutsche Verein” in Schagen (1887)”


Meesterlijk Schagen heeft de beschikking gekregen over een bijzonder fotoalbum.


Dit fotoalbum is jarenlang in het bezit van de familie Plukker geweest.
Het fotoalbum is een fraaie goud-op-snee uitgave met foto’s van leden van de “Deutsche Verein” in Schagen. In deze Duitse club zaten personen afkomstig uit - vermoedelijk - Westfalen die zich in de omgeving van Schagen hebben gevestigd. Daaronder bevinden zich bekende namen als Bolte, Schmalz en Wilbers. Het album is gemaakt ter gelegenheid van het zilveren huwelijksfeest van het echtpaar Hermann Böttger – Auguste Gordes.

Lees meer

Omdat de Historische Vereniging Schagen en Meesterlijk Schagen geen expositieruimte bezitten hebben wij in overleg met de familie Plukker besloten het fotoalbum te schenken aan het Zijper Museum. De officiële overdracht zal in 2018 plaatsvinden.


Project
Voor zover bekend is nooit een onderzoek verricht naar de trek van Duitsland naar Nederland en in het bijzonder Schagen. Veel familienamen uit die tijd zijn uitgegroeid tot een begrip in Schagen en omgeving.
Meesterlijk Schagen wil daarom een onderzoeksproject – met drie onderdelen - initiëren om:

 

  1. de geschiedenis van de Deutsche Verein in Schagen te achterhalen en om meer aan de weet te komen over de leden en hun nazaten. Wij willen ons daarbij niet beperken tot de in het fotoboek genoemde namen.
    Voor dit projectonderdeel heeft Meesterlijk Schagen de foto’s uit het album laten scannen. De gescande afbeeldingen worden ieder op een aparte webpagina geplaatst met daarbij de mogelijkheid voor een bezoeker om tekst toe te voegen en een reactie te plaatsen. Op deze wijze hoopt Meesterlijk Schagen het grote publiek te betrekken bij het onderzoek. .
  2. meer te weten te komen over de achtergronden waarom men naar Nederland trok. Bekend is dat het niet alleen middenstanders waren maar ook seizoenarbeiders die de boeren kwamen helpen bij het binnenhalen van de oogst en bij de zware arbeid op het land.
  3. in een aantal gevallen dieper ingaan op de familiegeschiedenis en het ondernemerschap.
  4. De resultaten van het onderzoek zullen gepubliceerd worden op de website Geheugen van Schagen en de website van het Zijper Museum.
    Mocht het resultaat van dit onderzoek bijzonder interessant zijn dan wordt een uitgave in boekvorm overwogen.

Voor meer informatie over het leveren van een bijdrage aan projectonderdeel I verwijzen we naar de albumpagina.

 

Pagina 1 van 2