Eeuwen­lang een wijd en zijd bek­ende markt in Scha­gen.
Spon­sor van deze clip is Gorter Luiken B.V., Schagen.

Een Scha­gense uitvin­d­ing die wereld­wijd wordt gebruikt.

Spon­sor van deze clip is P.A.M. Klit­sie Par­ket, Schagen.

Hier kwam toen het bier voor Scha­gen bin­nen, nu bek­end als de Loet.

Voor deze clip wordt nog een spon­sor gezocht, zie Adopteer een clip.

Als tim­mer­man Kuil van Scha­gen naar Zwe­den. Zoon en klein­zoon ver­di­en­den daar als mari­ne­of­ficier een adel­lijke titel.

Voor deze clip wordt nog een spon­sor gezocht, zie Adopteer een clip.

Schager rood, een beroemde appel­soort die lei­dde tot ruzies onder marktkooplieden.

Spon­sor van deze clip is Bioscoop Cin­e­Mag­nus, Schagen.