Er is veel tijd en ken­nis nodig om Het Geheugen van Scha­gen actueel te houden. Dat werk wordt gedaan door vri­jwilligers die zich betrokken voe­len bij de his­to­rie van Schagen.

Ter beveilig­ing en bescherming van hun per­soon­s­gegevens heeft de beheerder en ini­tia­tor van deze site, de Sticht­ing Meester­lijk Scha­gen, onder­staand Pro­to­col opgesteld.

pdfAVG_Protocol_Meesterlijk_Schagen.pdf