Het Geheugen van Scha­gen opent de deuren naar het rijke, veelk­leurige verleden van onze stad. In tekst, beeld, geluid en met links naar andere sites. Inter­ac­tief en dynamisch als Wikipedia. Iedere bij­drage die het beeld van de geschiede­nis van de stad com­pleter maakt, is welkom. Daar­voor reserveren wij graag ruimte, zodat deze site uit­groeit tot een trots mon­u­ment van de geschiede­nis van Scha­gen. 

De belang­stelling voor de his­to­rie van je eigen omgev­ing is groeiende. Daarom biedt deze site een unieke kans voor het onder­wijs om de his­to­rie van Schagen te bestuderen.