Het Geheugen van Scha­gen opent de deuren naar het rijke, veelk­leurige verleden van onze stad. Kort en bondig. In tekst, beeld, geluid en met links naar andere sites. Inter­ac­tief en dynamisch als Wikipedia. Iedere bij­drage die het beeld van de geschiede­nis van de stad com­pleter maakt, is welkom. Daar­voor reserveren wij graag ruimte, zodat onze site uit­groeit tot een trots mon­u­ment van de geschiede­nis van Scha­gen. Wij streven er naar de scholen voor voort­gezet onder­wijs bij dit project te betrekken.